Skip to content

Wij willen dat de kinderen zoveel mogelijk kennis maken met de computer, omdat deze niet meer weg te denken is uit onze maatschappij en omdat de leertijd van het kind op deze manier effectief wordt gebruikt.

In elke klas staan standaard 4 laptops. Daarnaast hebben we op ons computereiland op de eerste verdieping ook 12 laptops staan. De school beschikt over een draadloos netwerk om nog meer mogelijkheden te creëren. Zo wordt er in de klas gewerkt met 25 draadloze notebooks met touchscreens, waar leerkrachten al werk op niveau klaar kunnen zetten voor elke leerling. Deze computers worden dagelijks ingezet bij verschillende leergebieden, onder andere voor extra individuele oefening en extra leerstof voor kinderen die de leerstof al beheersen.

ICT-les

De groepen 4 t/m 8 krijgen om de week ICT-les . Deze ICT- lessen, waarin kinderen o.a. leren programmeren en werken met programma’s als Word, Paint, Exel en Powerpoint, worden verzorgd door onze ICT-coördinator.  Tijdens deze lessen wordt ook veel aandacht besteed aan mediawijsheid. Kinderen leren welke informatie wel en niet betrouwbaar is en worden sociaal vaardig gemaakt op social media. Onze leerlingen kunnen door deze training hun diploma veilig internet halen.  Het geleerde kunnen kinderen vervolgens gebruiken bij andere vakken, zoals het maken van een PowerPointpresentatie voor een boekbespreking of een geschiedeniswerkstuk in Microsoft Word. Vaardigheden die zij ook nodig hebben wanneer zij na groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaan.

Snappet

Wij werken in groep 4 t/m 8 met Snappet. Voor ieder kind stellen we een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar. Met deze tablet kunnen kinderen op een interactieve (slimme) manier aan de slag met de verwerking van de lesstof van spelling en rekenen.  Snappet sluit aan op de lesmethoden. Het programma is adaptief waardoor kinderen op hun eigen niveau kunnen werken en uitgedaagd worden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Tijdens de taallessen en de instructie van spelling en rekenen werken de kinderen op papier. We vinden het namelijk ook belangrijk dat kinderen aantekeningen leren maken en netjes leren werken in een werkboek.

Back To Top