Onderwijs
van nu

Kleurrijk en
talentvol

Eigentijds en
ambitieus

Samen op
weg

Onderwijs
van nu

Veiligheid en
perspectief

Onderzoekend
leren

Wij willen dat de kinderen zoveel mogelijk kennis maken met de computer, omdat deze niet meer weg te denken is uit onze maatschappij en omdat de leertijd van het kind op deze manier effectief wordt gebruikt.

In elke klas staan standaard 4 laptops. Daarnaast hebben we op ons computereiland op de eerste verdieping ook 12 laptops staan. De school beschikt over een draadloos netwerk om nog meer mogelijkheden te creëren. Zo wordt er in de klas gewerkt met 25 draadloze notebooks met touchscreens, waar leerkrachten al werk op niveau klaar kunnen zetten voor elke leerling. Deze computers worden dagelijks ingezet bij verschillende leergebieden, onder andere voor extra individuele oefening en extra leerstof voor kinderen die de leerstof al beheersen.

 

ICT-les

De groepen 4 t/m 8 krijgen wekelijks ICT-les . De computertrainingen op onze school worden verzorgd door de externe organisatie Crosssurf. Onze leerlingen kunnen door deze training hun diploma veilig internet halen. Ook kunnen zij een certificaat behalen voor het typen met tien vingers. Ze leren o.a. te werken met de programma’s Power Point, Word, Paint en Excel. Het geleerde kunnen kinderen vervolgens gebruiken bij andere vakken, zoals het maken van een PowerPointpresentatie voor een boekbespreking of een geschiedeniswerkstuk in Microsoft Word.

 

Snappet

Wij werken in groep 4 t/m 8 met Snappet. Voor ieder kind stellen we een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar. Met deze tablet kunnen kinderen op een interactieve (slimme) manier aan de slag met de verwerking van de lesstof van spelling en rekenen.  Snappet sluit aan op de lesmethoden. Het programma is adaptief waardoor kinderen op hun eigen niveau kunnen werken en uitgedaagd worden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Tijdens de taallessen en de instructie van spelling en rekenen werken de kinderen op papier. We vinden het namelijk ook belangrijk dat kinderen aantekeningen leren maken en netjes leren werken in een werkboek.