Skip to content

Wij werken ontwikkelingsgericht, dat betekent dat de ontwikkeling van ieder kind centraal staat in ons onderwijs, en niet de methode. Spelend en onderzoekend leren zijn hierbij belangrijk. De nadruk ligt op de persoonlijke identiteit van kinderen.

Bij Ontwikkelingsgericht onderwijs is het belangrijk dat kinderen uitstijgen boven hun huidige niveau, naar de zone van naaste ontwikkeling. De leerkracht en de andere leerlingen kunnen hiervoor zorgen, want kinderen leren veel door interactie. Met deze vorm van onderwijs sluiten we aan bij de initiatieven van de kinderen want als iets betekenisvol is, leren ze veel meer.

Back To Top