Skip to content

Op De Ark besteden we veel aandacht aan wereldoriëntatie. Met wereldoriëntatie leren kinderen over de wereld, de natuur, de mens en de maatschappij, ver weg en dichtbij, nu, vroeger en later. Op De Ark besteden we hier veel aandacht aan door met kinderen verschillende thema’s te bekijken vanuit verschillende perspectieven. Door in de rol van onderzoeker te stappen leren de kinderen vaardigheden die zij nodig hebben voor hun toekomst.
Het thematisch werken is betekenisvol voor de leerlingen. Dit vinden we belangrijk omdat zij dan meer betrokken zijn en gemotiveerd worden om op onderzoek te gaan. Zo verbreden zij hun kennis en leren om deze kennis toe te passen in de praktijk. Ook integreren we de taal vakken en rekenen. Zo leren de kinderen ook strategieën en vaardigheden die zij hebben geleerd tijdens de reken- of taalles toe te passen tijdens het thematisch werken.

Bij wereldoriëntatie staan de volgende vakgebieden centraal:
• aardrijkskunde
• geschiedenis
• biologie
• natuurkunde
• techniek

Back To Top