Gun uw peuter een goede start!

Door het aanbieden van meer leertijd en versterking van de doorgaande lijn met het primair onderwijs, wil de gemeente de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie verbeteren.

Wij zijn blij u te kunnen melden dat CBS De Ark  in samenwerking met peuterspeelzaal “De Ark” van Peuter&Co, 3 groepen heeft voor peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De groepen worden geleid door 2 pedagogisch medewerkers van Peuter&Co. Zij werken nauw samen met de leerkrachten van groep 1 en 2 van de basisschool. Het thematisch aanbod wordt gezamenlijk voorbereid en ook inhoudelijke bijeenkomsten dragen bij om het aanbod en de werkwijze op elkaar af te stemmen. Dit houdt in dat het educatieve aanbod van onze school en de peuterspeelzaal op dezelfde wijze gaat. Door thematisch te werken, wordt de betrokkenheid van kinderen verhoogd en leren kinderen, door middel van betekenisvolle activiteiten, spelenderwijs heel veel taal en rekenen. De doorgaande lijn naar het basisonderwijs is op deze manier gewaarborgd.

In de peuterspeelzaal  en groepen 1/2 werken wij ontwikkelingsgericht. Bij deze ontwikkelingsgerichte manier van werken, leren kinderen vooral door te spelen. We zorgen dat de klas zo is ingericht, dat de kinderen heel veel verschillende dingen kunnen doen. Er zijn uitdagende hoeken waar kinderen alleen of samen met anderen kunnen spelen. Elke dag heeft een vaste regelmaat, zodat kinderen weten wat hen te wachten staat. De leerkracht helpt de kinderen met een keuze maken wat ze gaan doen en stimuleert hen om steeds opnieuw op onderzoek uit te gaan. De peuterspeelzaal en onderbouw gebruiken dezelfde materialen en gaan op dezelfde manier met kinderen om. Het onderwijs is gericht op de maximale ontwikkeling van het kind!

Wilt u uw peuter inschrijven? Loop gerust eens binnen bij peuterspeelzaal De Ark! Wij maken graag kennis met u en uw kind.