Skip to content

Wat betekent dit voor CBS De Ark?

Vanuit de Gemeente krijgen we subsidie.  Hiermee besteden we extra aandacht aan taal en rekenen en kunnen we leerkrachten ook extra scholen in begrijpend lezen en rekenen. Elke week krijgen de kinderen extra leertijd. Deze wordt ingezet in talige of rekenkundige activiteiten.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de kinderen van 08.45 tot 15.00 uur naar school. Op woensdag van 08.45 tot 12.30 uur.

Tussen de middag is er overblijf voor alle kinderen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U geeft een gezonde lunch mee aan uw kind. De kinderen eten met hun leerkracht in hun eigen groep, waarna er gelegenheid is tot buiten spelen. In totaal hebben de kinderen een half uur pauze, waarin spelactiviteiten worden georganiseerd.

 

Moeten de kinderen dan nog meer en langer leren?

Ja en nee. We bieden extra activiteiten aan die alles met rekenen en taal te maken hebben, maar die ook heel leuk zijn voor kinderen. Wij zetten daarom ook in op taal en rekenen binnen andere vakken. Zo zijn deze vakken geïntegreerd en leren kinderen het geleerde ook toepassen. Kinderen krijgen bijvoorbeeld elke week Wetenschap & Technologie. Tijdens dit vak leren de kinderen door onderzoekjes en experimentjes waarmee zij ook 21e eeuwse vaardigheden leren. Kinderen worden naast rekenen en taal ook vaardiger in het effectief en efficiënt gebruik maken van technologie en zij leren over de wereld om hen heen. Het betekenisvol maken van ons onderwijs vinden wij belangrijk. Hierdoor zijn kinderen meer betrokken bij de les of bij activiteiten, waardoor ze meer leren.

Back To Top