Skip to content

In de Schoolgids 2023-2024 geven directie, leerkrachten en medezeggenschapsraad een zo duidelijk mogelijk beeld van IKC De Ark. Onderwijs en Opvang in het belang van uw kind. Samen – school en ouders – werken we aan hun toekomst!

Waarom is er een schoolgids voor de ouders?

Het kiezen van een basisschool voor uw kind is belangrijk. U zoekt een school waar goede leerresultaten behaald worden en waar uw kind zich veilig en geaccepteerd voelt. En dat voor een periode van acht jaar. Om u bij die keuze te helpen, is deze schoolgids geschreven. IKC De Ark biedt veiligheid en perspectief! Bezoek onze school; kom ruiken en proeven waar de school voor staat. Ook voor vragen of meer informatie bent u van harte welkom. Graag tot ziens!

Download hier: Schoolgids IKC De Ark 2023-2024

Download hier: Veiligheidsplan

Download hier: Antipestprotocol

Download hier: Inzet vertrouwensinspecteur

Download hier: Meldcode Huiselijkgeweld en kindermishandeling

Download hier: Ouders rechten en plichten

Download hier: Schorsenen of verwijderen

Download hier: Sisa

Back To Top