Skip to content

Goede contacten met ouders vinden wij heel belangrijk omdat scholen en ouders dezelfde doelen nastreven. De leerkracht is de onderwijsprofessional en de ouders zien we als de ervaringsdeskundige(n).

Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij allerlei activiteiten op school zoals de afsluiting van een thema in de onderbouw en de opening van de kinderboekenweek.

Elke week zijn er ouderbijeenkomsten in de ouderkamer. De intern begeleider ondersteunt de medewerker ouderbetrokkenheid bij de voorbereidingen op de bijeenkomsten zodat de thema’s aansluiten op wat er speelt binnen de school. Er wordt gewerkt met een maandkalender waarop ouders kunnen zien of er een koffie-ochtend is of een inhoudelijke themabijeenkomst.

Back To Top