Onderwijs
van nu

Kleurrijk en
talentvol

Eigentijds en
ambitieus

Samen op
weg

Onderwijs
van nu

Veiligheid en
perspectief

Onderzoekend
leren

Klachtenregeling scholen Kind en Onderwijs Rotterdam

U kunt erop vertrouwen dat de school zorgvuldig met uw belangen omgaat.
Toch kan het voorkomen dat u tijdens contacten met de school niet helemaal tevreden bent over de
gang van zaken. In dat geval is het belangrijk dit direct aan de juiste persoon binnen de school
bekend te maken.
Indien u klachten heeft over een leerkracht van de school, probeert u eerst de klacht op te lossen
met de betreffende leerkracht.
Lukt dit niet, dan neemt u contact op met de directeur/directrice van de school.
Heeft u andere klachten over de school, dan neemt u eerst contact op met de directeur/directrice
van de school.
Indien u in vertrouwen wilt spreken over een klacht, kunt u contact opnemen met de (van de directie
niet afhankelijke) contactpersoon van de school. Deze gaat met u na of het probleem nog door een
gesprek kan worden opgelost.
De naam van de schoolcontactpersoon vindt u in de schoolgids, op de site van de school. U kunt
hem/haar bereiken via het schooltelefoonnummer. (Mevr. M. de Ligt.)
Indien u daarna vindt dat de school uw klacht niet serieus neemt, of niet goed oplost, kunt u contact
opnemen met het bestuur van de stichting, vertegenwoordigd door de Heer K. Schouten. Hij is te bereiken via 010- 4125101.

Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de
landelijke klachtencommissie.
Landelijke Klachtencommissie PO/VO/BVE
Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG.

070 3861697 (van 9.00-16.30 uur)

In het kort:
Stap 1: u probeert de klacht op school op te lossen met de leerkracht of de directie;
Stap 2: u schakelt de contactpersoon van de school in;
Stap 3: u dient uw klacht in bij het bestuur van de stichting;
Stap 4: u dient uw klacht in bij de externe vertrouwenspersoon van de stichting;
Stap 5: u dient uw klacht in bij de landelijke klachtencommissie.
Een exemplaar van de klachtenregeling, met toelichting en huishoudelijk reglement, is voor u op
school ter inzage beschikbaar.