Skip to content

De Ark biedt Veiligheid en Perspectief!

Wij bieden uw kind veiligheid en geborgenheid. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om tot leren en ontwikkelen te komen. Daarom vinden wij het belangrijkrijk om een veilige haven te zijn voor kinderen. Wij bieden uw kind perspectief. We streven naar een optimale groei in ontwikkeling voor ieder kind. We willen elke dag een beetje beter worden; voor uw kind, voor onszelf en voor de school. We werken hier elke dag aan, met elkaar.

Samen op weg

Om dit te realiseren werken we samen. We doen dit o.a. samen met de kinderen, ouders en het team van CBS De Ark. Een goede relatie zien wij ook als een basis om beter te kunnen presteren. Zonder relatie geen prestatie! We werken aan wederzijds vertrouwen en onderlinge acceptatie. Door samen te werken halen we het beste uit de kinderen en uit onszelf. We zien ouders als waardevolle ervaringsdeskundigen. Zij kennen hun kind als de beste, en daarom is een warm contact tussen school en ouders van groot belang. Een samenwerking waarin respect voor elkaar, openheid, betrokkenheid en individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid een grote rol spelen.

Kleurrijk en talentvol

We sluiten met ons onderwijsaanbod aan op initiatieven en talenten van de kinderen. De kinderen staan centraal want als iets voor hen betekenisvol is, leren ze veel meer. Zij ontdekken de wereld d.m.v. samenwerken binnen uitdagend onderwijs waarbij zij actief worden betrokken. Er wordt o.a. thematisch gewerkt aan wereldoriëntatievakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde, maar ook vakken als taal en rekenen, worden aan deze betekenisvolle thema’s verbonden. Tijdens de lessen werken we samen en zorgen we voor actieve betrokkenheid. Kinderen kunnen veel van elkaar leren en hierdoor worden ze op een interactieve manier beter dan ze al waren. Dit willen we voor alle kinderen bereiken.

Onderwijs van Nu

Omdat we hoge verwachtingen hebben van onze kinderen bieden we onderwijs op maat. Dat is een is mix van interactieve lessen volgens het directe instructiemodel, onderzoekend leren, samenwerkend leren en zelfstandig werken. Een mix die resultaten oplevert voor de kinderen, een positief effect op hun ontwikkeling. Die resultaten houden we goed in de gaten en sturen bij als dat nodig is.

Eigentijds en ambitieus

Een kind is op CBS De Ark eigenaar zijn van zijn/haar eigen ontwikkelingsproces. Dat betekent dat ze zelfstandig en verantwoordelijk met de stof om moeten leren gaan. In dit proces worden ze ruim ondersteund door de leerkracht. Leerkrachten maken hiervoor o.a. gebruik van de onderwijstechnieken van Teach like a champion. Met deze technieken leggen we de lat hoog, houden we kinderen betrokken en bouwen we aan een positieve klassencultuur.

Identiteit

De Ark is een christelijke ontmoetingsschool en we werken vanuit een christelijke grondslag. We maken verbinding, zoeken overeenkomsten en waarderen verschillen met alle mensen, ook als zij een andere culturele identiteit hebben. De verhalen uit de Bijbel zijn een belangrijke bron en we zoeken naar de betekenis van deze verhalen in ons leven. Daarbij maken we gebruik van de ervaringen die in de groep aanwezig zijn. We besteden aandacht aan feesten en gebruiken uit andere religies. We vieren de Christelijke feesten zoals Pasen en Kerst.

Back To Top