Onderwijs
van nu

Kleurrijk en
talentvol

Eigentijds en
ambitieus

Samen op
weg

Onderwijs
van nu

Veiligheid en
perspectief

Onderzoekend
leren

De keuzes die scholen maken in het schoolondersteuningsprofiel zijn bepalend voor hoe passend onderwijs er op de school uit ziet. Welke ondersteuning biedt de school? Welke leerlingen kunnen wel of niet geplaatst worden? Wat verwachten we van leerkrachten? Hoe zorgen we ervoor doe dat leerkrachten die verwachtingen ook waar kunnen maken? Zo weet iedereen welke extra ondersteuning de school wel en niet kan bieden.

Via deze link komt u bij het schoolondersteuningsprofiel van onze school: Schoolondersteuningsprofiel De Ark 2022